ALGEMENE VOORWAARDEN BEYOND IN MOTION

1. Inschrijving:

 

1.1 Inschrijving gaat altijd via het inschrijfformulier via de website. Www.beyondstudios.nl

1.2 Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar iemand anders.

1.3 Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

1.4 Er zijn kosten verbonden aan de inschrijving. Dit bedraagd €10,-

1.5 Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

1.6 Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging door middel van een mail naar nadine@beyondstudios.nl

2. Lidmaatschap, termijn, betalingsvoorwaarden

 

2.1 Een lidmaatschap bij Beyond in Motion kan op elk gewenst moment ingaan.

2.2 Bij aanvang van de inschrijving wordt het lesgeld gebaseerd op:

Start t/m de 15e van de maand = hele maand lesgeld.

Start vanaf de 16e van de maand = halve maand lesgeld.

2.3 De prijzen voor leden vanaf 21 jaar zijn inclusief 21% BTW.

2.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling lesgeld/inschrijfgeld geschiedt middels automatische incasso per de 25e van de maand.

2.5 Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Opzeggen moet 5 werkdagen voor het einde van de maand. Het abonnement wordt voor de volgende maand gestopt. Let op, opzeggen kan alleen d.m.v. het sturen van een e-mail naar nadine@beyondstudios.nl

2.6 Het mondeling of via WhatsApp opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging aanvaard.

2.7 Indien te laat wordt opgezegd wordt de volgende maand in rekening gebracht.

2.8 In geval van niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Hiervoor wordt €10 administratie kosten in rekening gebracht.

2.9 Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld bedrag en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.

2.10 Beyond in Motion verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over afgesloten abonnementen. Indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan schakelt Beyond in Motion een incassobureau in. Alle bijkomende kosten zijn voor het lid.

2.11 Kan er door externe omstandigheden zoals bv. een lockdown geen les verzorgd worden in de studio wordt er online les aangeboden als compensatie.

2.12 Beyond in Motion behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per jaar te indexeren

3. Lessen:

 

3.1 Beyond in Motion behoudt zich het recht om lestijden en- plaats te wijzigen.

3.2 Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen worden er geen lessen aangeboden. Dit is reeds verrekend in het lesgeld. Dit houdt in dat het lidmaatschap doorloopt tijdens de vakanties.

3.3 Indien de docent verhinderd of afwezig is word je hier vroegtijdig van op de hoogte gesteld en zal er vervanging worden geregeld of zal de les op een ander moment worden ingehaald.

3.4 Wanneer je om een medische reden niet meer kunt deelnemen aan de lessen dien je dit per mail door te geven, dit geldt ook voor een zwangerschap of een blessure. Je abonnement wordt dan tijdelijk gepauzeerd.

4. Aansprakelijkheid:

 

4.1 Beyond in Motion stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Beyond in Motion. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen, zoals sieraden en geld, mee te nemen of in de kleedruimte te laten liggen.

4.2 Beyond in Motion stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel door krachten van buitenaf. Tijdens onze lessen zorgen wij voor een veilige en professionele omgeving met een lichamelijk veilige opbouw van de lessen.

5. Privacy wet:

 

5.1 Uw persoonsgegevens zoals naam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres en woonplaats worden voor interne doeleinden gebruikt.

Met het geven van deze informatie gaat u akkoord met het feit dat Beyond//Ballet je persoonlijke informatie gebruikt bij het creëren van een persoonsgebonden account, les gerelateerde nieuwsbrieven / e-mails stuurt, en bij onverhoopte afwezigheid contact op kan nemen. Beyond in Motion verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beyond in Motion bewaard deze persoonlijke informatie zolang u een account heeft.

Bij uitschrijving wordt al uw persoonlijke data per direct verwijderd.

 

Beyond in Motion

o.l.v. Nadine Koster
Kanaaldijk-Zuid 7-19
5611 VA
06-18847732
nadine@beyondstudios.nl